Annika Rosenberg

Bor i Sundby, 57 år, ingenjör och egenföretagare

Kandiderar till Landstinget (3)

Ingenjör som idag är egenföretagare sedan 10 år tillbaka .Har varit politiskt aktiv i Spånga sedan 2014. Tryggheten i vårt område, bra skolor för våra barn, en fungerande kollektivtrafik är saker som är viktiga för att vardagen ska fungera för alla.  I landstinget ska jag arbeta för att våra barn och ungdomars hälsa kommer i centrum, jag vill verka för att minska den psykiska ohälsan som vi ser växer. Är en engagerad person som suttit som ordförande i Sundbyskolans föräldraförening i många år. Jag bor i Spånga är gift och har 3 barn.