Dan Lundvall

Bor i Solhem, 66 år, civilingenjör och pensionär

Kandiderar till Landstinget (19)

Stockholms Läns Landsting är Sveriges mest betydande regionala politiska församling. Landstingets verksamhet berör över två miljoner människor i deras vardag. Sjukvården och regionens kollektiva transporter är de verksamheter som alla medborgare kommer i kontakt med. Dessa måste fungera för att Sverige ska fungera.

Jag har verkat i transportsektorn i större delen av mitt yrkesverksamma liv i huvudsak inom Luftfartsverket, på Arlanda flygplats, inom flygtrafiktjänsten och i verkets koncernledning. Denna erfarenhet tror jag skulle kunna vara värdefull när det gäller utvecklingen av länets kollektivtrafik.

Moderaterna i Stockholm har många förslag på hur den framtida utvecklingen kan se ut. Så här ser Spånga moderaterna på hur vi vill se framtiden utvecklas inom mina politikområden

Pendeltågen och Tunnelbanan är våra viktigaste kommunikationsmedel för arbetsresor till/från Västerort inkl Spånga. Framgången för både pendeltågen och tunnelbanan bygger på en hög turtäthet i framför allt rusningstid. Vårt mål för pendeltågen är 10 tåg per timme under rusningstid morgon och kväll, under nästa mandatperiod. Och alla tåg ska stanna på alla stationer

När Västerort växer kommer kapaciteten på både citybanan och tunnelbanan vara för liten för att täcka behovet redan i slutet av nästa decennium. Det är dags att planera för nästa etapp i utbyggnaden av både citybanan och tunnelbanan redan nu.