Jan Kjellegård

Bor i Nälsta, 51 år, jobbar som konsult

Kandiderar till Kommunfullmäktige (11) och Landstinget (10)

Mitt politiska engagemang är rättvisefrågor och rätt nyttjande av skattemedel. Orättvisor i samhället var det som drev mig att engagera mig politiskt från början. Jag kommer sörja för att jag kommer göra allt i min makt att se till att varje skattekrona kommer att nyttjas på bästa och mest effektivaste sätt.
Man skall välja Jan Kjellegård till Landsting och kommun då jag kommer att ifrågasätta hur skattebetalarnas pengar nyttjas. Jag kommer att jobba mot slöseri med skattemedel och mot orättvisor i samhället i stort.