Lena Franzén

Bor i Sundby, 57 år, projektledare

Kandiderar till Landstinget (8)

Jag vill medverka till en tillgänglig, medmänsklig och högkvalitativ hälso- och sjukvård
Med nyckelpatientens samlade kunskap och erfarenhet kan hälso- och sjukvården möta patienters olika behov/önskan och arbeta förebyggande, vilket bidrar till en mer medmänsklig vård.
Hälso- och sjukvård arbetar med kvalitetsregister och kontinuerlig utveckling, genom att tillgängliggöra resultat/fakta kontinuerligt kommer utvecklingen att leda till mer högkvalitativ och jämlik vård.
Genom att implementera tekniska lösningar och investera i utveckling skapas fler möjligheter som ex. virtuella vårdrum, distansmedicinska lösningar bidrar vi till en medmänsklig och tillgänglig vård.
Kompetens, erfarenhet och en hållbar arbetsmiljö. Medarbetarnas kompetens och erfarenhet är en förutsättning för att bedriva högkvalitativ vård. Genom investeringar i kompetensförsörjning skapas en arbetsmiljö, där medarbetaren vill bidra och kan utvecklas under en livstid.
Utifrån erfarenhet inom högspecialiserad hjärtsjukvård, kliniska prövningar samt verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården önskar jag bidra med att skapa de bästa förutsättningar för dagens och framtidens hälso- och sjukvård.
Under mitt yrkesliv har jag bl.a. medverkat till:
• Att genomföra Sveriges 2: a lyckade hjärttransplantation och genomfört över 5 000 perfusioner vid öppen hjärtkirurgi
• Att implementera en av Norges största hjärtkliniker samt öppen hjärtkirurgi St Göran Capio.
• Att planera, implementera och driva en prövningsenhet för tidiga studier inom Karolinska
• Att på ett patientsäkert och effektivt sätt flytta vårdverksamhet till ny sjukhusbyggnad
Under min tid inom hjärtkirurgi etablerades möjlighet till transplantation och minimalinvasiv hjärtkirurgi – titthålskirurgi – vilket skapar möjlighet till fler människor kan erbjudas behandling som bidrar ökad livskvalité. Att hälso- och sjukvård är under en kontinuerlig utveckling är inget nytt. Människors behov/önskan förändras med tiden, vi har inte samma behov som igår, så kommer det alltid att vara!