Markus Birgander

Bor i Solhem, 49 år, jobbar som konsultchef och arkitekturkonsult inom IT

Kandidat till Riksdag (32)

Vem är jag?
Jag bor sedan snart 11 år i Spånga tillsammans med min hustru och tre pojkar i låg- och mellanstadieåldern. Samhällsintresse och -engagemang har alltid funnits men har vuxit i och med barnen. I Umeå studerade jag filosofi och IT och är sedan drygt 20 år verksam inom IT där jag jobbar övergripande och med att driva förändring. Jag gillar ordning och reda och är mycket bra på att hitta möjligheter och lösningar, varje tillfälle är unikt och det finns sällan en lösning som alltid fungerar för alla. Jag är en positiv pragmatiker, har ett starkt driv och en god förmåga att engagera och entusiasmera människor.

Vad vill jag?
Världen förändras allt snabbare. Marknader som förr var lokala blir nu globala, vi konkurrerar och samarbetar inte bara på orten utan även med dem på andra sidan jordklotet. Digitalisering och automatisering stöper om arbetsmarknaden. Våra barn kommer komma ut i ett arbetsliv som inte liknar vårt. Lejonparten av de yrken och jobb som finns idag kommer inom en snar framtid vara borta och ersatta av andra. Sverige måste anamma förändringen och ta en ledande position, annars halkar vi efter. För ett så litet land som Sverige vore det katastrofalt om vi blir förlorare i den internationella konkurrensen.

Sverige behöver förändring. Vi behöver modernisera och digitalisera landet för att kunna fortsätta vara ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt land.

Efter många år i IT-branschen förstår jag de utmaningar entreprenörer har med att hitta kompetens och att kunna vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Vi behöver bättre utbildning, lägre marginalskatter, flexibel bostadsmarknad och förbättrade förutsättningar för småföretagare. Vi behöver ge fler tillgång till digitala tjänster och förbättrade pendlingsmöjligheter så vi kan dra större nytta av de enorma arealer som idag är mer eller mindre obebodda för att alla behöver bo i städer med närhet till jobb och service. Men det handlar inte bara om den infrastrukturutbyggnad som vänstern oftast fastnar i. Vi behöver entreprenörer som får gynnsamma förutsättningar, en lagstiftning runt digitala tjänster och företag som avspeglar vår samtid samt utveckla digitala tjänster som gör det möjligt att få bra service oavsett var du bor.

Vi behöver lära barn att använda och utveckla IT redan från förskolan och driva det vidare tills de går ut gymnasieskolan eller motsvarande. Vi måste anpassa skolan för framtiden och fokusera på de kompetenser och färdigheter som kommer efterfrågas på morgondagens arbetsmarknad då flera av de egenskaper och färdigheter som idag är högt efterfrågade inte kommer efterfrågas på samma sätt i morgon.

Samtidigt måste vi säkerställa att det finns jobb att tillgå. Flera behöver utbildas för att göra Sverige konkurrensmässigt på den globala marknaden och vi måste samtidigt säkra att det finns gott om jobb för dem som väljer andra vägar eller har andra förutsättningar. Tjänste- och servicesektorerna måste få växa. I Sverige finn en Jantelag som gör det fult att ta hjälp med saker i hemmet som man egentligen kan lösa själv. Avskaffa Jante. Se det istället som en positiv sak att själv kunna bidra till att vita jobb skapas inom tjänste- och servicesektorerna. Vi kan köpa oss tid för det vi älskar och få hjälp att hantera livspusslet samtidigt som vi skapar vita jobb och minskar utanförskap. Sänkta inkomstskatter och ökade nettoinkomster ökar inte bara Sveriges konkurrenskraft utan genererar även en ökad efterfrågan på mindre kvalificerade tjänster och leder till minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. Det är entreprenörskap och spetskompetens som skapar jobb, inte bidrag och sänkta kompetenskrav. Högutbildade bygger internationellt konkurrenskraftiga företag, forskar och utvecklar nya globalt efterfrågade produkter och tjänster och skapar arbetstillfällen vi idag inte kan föreställa oss. Vi måste skapa förutsättningar för att lyckas.

Utan fungerande ekonomiska ramverk rämnar samhället och då har ideologier spelat ut sin roll; har vi inga medel att fördela spelar det ingen roll vad vi vill göra med dem. Den ekonomiska styrningen behöver driva linjen att fler vita arbetstillfällen skapas, färre ska vara bidragsberoende, incitamenten för att ha ett vitt arbete måste öka, skattetrycket ska sänkas så att skatteintäkterna maximeras och otidsenliga regleringar moderniseras eller avskaffas.

Jag vill göra Sverige ledande i den globala ekonomin. Jag vill se ett Sverige där alla kan bidra och där vi tar tillvara på alla möjligheter som vårt land ger.

Varför just jag?
Min uppväxt, mina studier och jobb har fört mig runt Sverige och världen. Jag är uppvuxen i Värmland men bott från Umeå i norr till Malmö i söder, under gymnasietiden bodde jag även ett år i Israel och Egypten.

Min akademiska utbildning började med filosofi som jag ägnade 1½ år åt, däribland bl.a. politisk filosofi, etik och moral. Efter det läste jag systemvetenskap med ekonomi, statistik och matematik förutom huvudfokuset på IT. En bit in i arbetslivet läste jag även humankapitalteori vid Lunds universitetet.

Jag har ett långt och varierat arbetsliv, både som ickeakademiker och som akademiker, där jag har arbetat med allt från enklare jobb som bilbud och kriminalvårdare till väldigt kvalificerade uppdrag för multinationella företag.

De senaste dryga 20 åren har jag arbetat med att få helheter och alla dess detaljer att fungera och har stor vana av att röra mig mellan abstraktionsnivåer. Kärnan i allt har varit att driva en förändring som ska löpa från affärskoncept till lösning. Att ta steget från detta in i politiken har inte varit svårt då det är samma principer som gäller: att kunna arbeta med detaljer men ha ett holistiskt perspektiv och säkerställa att allt harmonierar.

Som person är jag utåtriktad, positiv, engagerad och drivande och jag har en bra förmåga att nå ut till och skapa engagemang hos min omgivning. Mitt fokus är alltid att hitta den bästa lösningen och den tas nästan uteslutande fram genom lagarbete och den typen av arbete har jag lång och god erfarenhet av. Det mest utmärkande med mig är min energi och förmåga att röra mig mellan abstraktionsnivåer i kombination med förmågan att engagera och entusiasmera människor vilket gör att jag får bra resultat även i svåra situationer. Jag är en person som får saker att hända.

Mitt motto är att: Skapa förutsättningar för att lyckas. Detta behöver Moderaterna, Spånga, Stockholm och Sverige.