Inga modulbostäder i Sundby!

Stadshusets majoritet kommer inte gå vidare med bygglovsansökningarna för de modulbostäder som planerats i Sundby. Det är glädjande nyheter. Spångamoderaterna var tidigt ute med besked om att det inte är en lämplig plats, och har dessutom skarpt kritiserat att majoriteten inte hade förankrat planerna med de boende i området.

– Detta är ett välkommet besked. Tomten var inte lämplig, vilket vi moderater påpekat hela tiden. Det står nu klart att Moderaternas tydliga ifrågasättande såväl lokalt som i stadshuset har gett resultat. Utmaningen är fortsatt stor och det krävs att stadshuset tar lärdom av sina misstag och tar ett helhetsansvar för frågan säger Ole-Jörgen Persson, vice ordförande i stadsdelsnämnden.

– Spångamoderaterna har tydligt påverkat. Majoriteten får nu ta på sig ansvaret för den undermåliga förankringsprocessen. Stadens trovärdighet har tagit skada genom finansborgarrådets svaga ledarskap. Karin Wanngård försökte inte bara gå bakom ryggen på Spångaborna, hon har inte tagit ansvar i en så grundläggande fråga som hur människor som fått uppehållstillstånd ska få tak över huvudet, säger Dennis Wedin, ordförande i Spångamoderaterna och kommunfullmäktigeledamot.

https://mitti.se/staden-drar-in-modulhusprojekt-i-sundby/?tag=bromma