Ny sida för Spångamoderaterna

Vår hemsida flyttar till ny adress, http://www.spangamoderaterna.se.

I samband med flytten byter vi även epostadresser till styrelsen och de nya adresserna återfinns under ”Om oss”