Ole-Jörgen Persson (M): Tvinga inte fram jämställdhet

Enligt föreslagna riktlinjer för föreningsbidrag i Spånga-Tensta måste en föreningsstyrelse från och med nästa år ha en styrelserepresentation om 40:60 av vardera kön, om det inte finns särskilda skäl för en annan, för att få bidragspengar. Föreningar ska sträva efter att ha en så jämställd styrelse som möjligt. Men det konkreta förslaget till nya riktlinjer är för hårt ställt.

– Man kan inte tvinga fram jämställdhet genom att ställa orealistiska och alltför rigida och detaljstyrda krav. Vi tycker det är viktigt att föreningar strävar efter att ha en så jämställd styrelse som möjligt och att den verksamhet föreningarna bedriver ska bidra till att föra lokalsamhället framåt, säger stadsdelsnämndens vice ordförande Ole-Jörgen Persson (M).

– Som kraven är utformade i förslagt är de dock alldeles för hårda. En förening som gör viktiga samhällsinsatser genom att exempelvis driva ett Kvinnocenter, men råkar ha nästan enbart kvinnor i sin styrelse, skulle alltså nekas bidrag utifrån det förslag som ligger. Jämställdhetskravet så som det är utformat riskerar att landa fel i praktiken. Vi kommer att lägga ett förslag till beslut i stadsdelsnämnden om reviderade riktlinjer, avslutar stadsdelsnämndens vice ordförande Ole-Jörgen Persson (M).

 

Pressmeddelandet återfinns på http://www.mynewsdesk.com/se/moderaterna-stockholms-stad-lan/pressreleases/ole-joergen-persson-m-tvinga-inte-fram-jaemstaelldhet-1207823