Valberedningens förslag till styrelse

Till att börja med kommer vi under punkten antal styrelseledamöter föreslå en utökad styrelse från 9 till 10 ledamöter.

Valberedningen har varit i kontakt med styrelsemedlemmar och revisorer och lämnar härmed följande förslag för 2018:

Ordförande, Dennis Wedin, omval
Vice ordförande, Ole-Jörgen Persson, omval

Ordinarie ledamöter:
Olof Kollinius, ordinarie ledamot, omval
Markus Birgander, ordinarie ledamot, omval
Niklas Dahlstrand, ordinarie ledamot, omval
Göran Mellblom, ordinarie ledamot, omval
Annika Rosenberg, ordinarie ledamot, omval
Lena Franzén, ordinarie ledamot, omval
Dan Lundvall, ordinarie ledamot, omval
Jan Kjellegård, ordinarie ledamot, omval

Lotta Högström, ordinarie ledamot, nyval
Bianca Näslund, ordinarie ledamot, nyval

Revisorer
Karin Brodin, ordinarie, omval som ordinarie
Birgitta Sundqvist, nyval som ordinarie
Bengt Akalla, ersättare, omval
Pernilla van der Capellen, ersättare, omval

Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare 2018
Ordinarie: Ole-Jörgen Persson, Markus Birgander, Olof Kollinius, Annika Rosenberg, Göran Mellblom, Niklas Dahlstrand,
Ersättare (i ordningsföljd):  Daniel Åkerman, Christer Grunder, Inger Akalla, Naemi Karlsson, Bengt Akalla plus en till som vi ber att ni inom styrelsen utser för det fall en stämma trots allt skulle utlysas under året och en ersättare behövs.