Ole-Jörgen Persson
45 år, bor i Tensta, Organisationssekreterare på Moderaternas Riksorganisation

Kandidat till Riksdag (13) och Kommunfullmäktige (5)

Jag vill att Sverige och Stockholm ska präglas av jämlikhet, social rörlighet, trygghet och sammanhållning. Vi ska ha ett samhälle som premierar de som gör rätt för sig. Där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars hjulspår.

För att återupprätta tryggheten behövs fler poliser. En polis som har resurserna och förmågan att utföra sitt kärnuppdrag; att utreda brott. I förortens utanförskapsområden ska de kriminella gängen knäckas en gång för alla. Genom fler poliser, ökad kameraövervakning, strängare straff och ett bättre förebyggande arbete skapar vi ett samhälle som ger plats åt de som gör rätt för sig – och som tydligt markerar mot de som inte gör det.

Socialpolitiken och fördelningspolitiken handlar inte om högre skatt och mer i bidrag. Det handlar om en fungerande förskola, en skola som ställer höga förväntningar på att ungdomarna ska lyckas och att fler vuxna ska gå till jobbet och försörja sig själva. Därför måste det alltid löna sig mer att jobba framför att leva på bidrag. Företagare ska uppskattas mer än de ska beskattas. Frihet och äganderätt måste försvaras. Välfärdens kärna ska värnas: rättsstaten, sjukvården, skolan och förskolan.

Sverige ska vara starkt. Ett starkt Sverige byggs av starka individer och en tro på en hoppfull framtid. Rösta på Moderaterna. Och kryssa Ole-Jörgen Persson till kommun och riksdag.