Olof Kollinius

Bor i Bromsten, 28 år, jobbar som konsult

Kandiderar till Landstinget (2)

Jag är ekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar till vardags som konsult. Nu kandiderar jag en andra mandatperiod till Stockholms läns landsting för att kunna bidra till att lösa de utmaningar vi har framför oss. Stockholms sjukvård har de senaste åren stått pall för högt patienttryck och kriser, men det är tydligt att det finns mycket mer att göra för ökad vårdkapacitet, mer resursutnyttjande, och bättre tillgänglighet. Sjukvårdspersonalens tid ska kunna användas bättre genom minskad administration och ökad patientkontakt. Det behöver bli ännu enklare att hitta rätt vård i rätt tid. I slutändan ska sjukvården i Stockholm alltjämt vara i världsklass, i det arbetet är vi aldrig färdiga.