Spångamoderaternas uppgift är att lösa samhällsproblem och göra Spånga, Stockholm och Sverige till en bättre plats för alla som bor här. Sverige är ett bra land och Stockholm är en bra kommun, men vi måste alltid arbeta för att möta de problem som finns och förbättra det som kan bli ännu bättre.

Sveriges nya arbetarparti
Moderaterna är vår tids arbetarparti och vill ge fler människor större frihet och möjligheten att stå på egna ben. Vi vill att fler ska ha ett jobb. Därför vill vi sänka skatten för alla, men allra mest för de som tjänar lite och som därför behöver det bäst. Sänkta skatter stimulerar till mer arbete, fler företag och fler arbeten vilket i sig leder till ökade skatteintäkter. Därför vill vi underlätta för företag att starta, växa och stanna i Sverige.

Vi slår vakt om vår gemensamma välfärd och tycker att det är viktigt att säkra resurser till välfärden genom att fler arbetar och betalar skatt. Vår jobbpolitik vilar på tre ben; det ska löna sig bättre att arbeta, fler ska våga anställa och fler företag ska vilja starta, stanna och växa i Sverige.

Ett eget arbete är viktigt både för individen och för samhället. I dagens Sverige bär alltför många människor på känslan av att inte komma till sin rätt. Fler i arbete innebär inte bara att fler människor känner sig sedda och behövda, utan även att vi kan trygga välfärden. En ansvarsfull ekonomisk politik och fler i arbete gör att vi nu till exempel kan satsa på skolan, vården, rättsväsendet och omsorgen av våra äldre.