Välkommen till Spångamoderaternas årsmöte 2021

Spångamoderaternas årsmöte 2021 genomförs digitalt via Zoom.
Alla medlemmar har bjudits in via brev och även e-post för medlemmar som lämnat sin e-postadress till Spångamoderaternas medlemsansvariga.
Se Kallelse till årsmöte.

Tid: Onsdagen 24 februari, klockan 18.30
Plats: Digitalt – via Zoom
Årsmötestalare: Anna König Jerlmyr

För deltagande krävs att du är medlem.

Anmälan: Skickas till annika.rosenberg@stockholm.se senast fredagen den 19:e februari.
Föreningen kommer att skicka instruktioner för Zoom och det digitala voteringssystemet i god tid innan årsmötet.

Spångamoderaternas verksamhetsberättelse 2020
Revisionsberättelse Spångamoderaterna 2020
Motion För jämlik individbaserad sjukvård
Motion Långsiktighet i beskattning av villor och bostadsrätter
Motion Förstärkningspolis
Motion Polis i reserven
Motion Skyddet av riksledningen

Varmt välkomna!