Spångamoderaterna samlar moderater i och omkring Spånga i nordvästra Stockholm. Vi är med andra ord den lokala delen av Moderaterna, partiet som vill utveckla och förbättra människors frihet, företagsamhet, trygghet, säkerhet och ett återupprättat samhällskontrakt.

Vår uppfattning är att varje människa är unik och har ett eget värde. I Spånga driver vi därför att Spångaborna själva ska ha stort inflytande över den kommunala service de har rätt till. Vi sätter stor tilltro till människors förmåga och vilja att ta ansvar för sitt eget liv.