Revisionsberättelsen 2017

Ytterligare ett dokument inför årsmötet är klart

Revisionsberättelsen för det gångna året är klart, följ länken för att läsa: Revisionsberättelse2017