Välkommen till
Spångamoderaterna!

Vi är din lokala Moderatförening i Spånga och vi driver Spångas frågor lokalt i Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd, centralt i Kommun- och Landstingsfullmäktige där vi har Spångarepresentanter.

Förutom de traditionella Moderata frågorna om individens rätt att välja, frihet, företagsamhet, arbetsmarknad, bostadsmarknad, enskilt ägande och skatt driver vi även lokala frågor. Den senaste tiden har fokus legat främst på trygghet ur olika perspektiv (kameror vid brottsutsatta områden, mer polisiär närvaro, bättre upplysa gång- och cykelvägar mm) och bostadsutvecklingens konsekvenser (Bromstens IP, modulbyggen, brist på idrottsytor mm).

Tycker du att dessa frågor är viktiga så hjälp oss att driva en Moderat agenda, ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi i oppositionen, ditt medlemskap spelar stor roll även om du inte vill vara aktiv men vi vill naturligtvis även ha fler som aktivt hjälper oss i kampen för en bättre framtid!

Senaste nyheter

Visa alla nyheter