Valberedningens förslag och Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för 2016Revisionsberättelse Spångamoderaterna 2016

Valberedningens förslag till årsmötet:

Ordförande, Dennis Wedin, omval
Vice ordförande, Ole-Jörgen Persson, omval

Ordinarie ledamöter:
Olof Kollinius, ordinarie ledamot, omval
Markus Birgander, ordinarie ledamot, omval
Niklas Dahlstrand, ordinarie ledamot, omval
Göran Mellblom, ordinarie ledamot, omval
Annika Rosenberg, ordinarie ledamot, omval
Ylva Thunqvist, ordinarie ledamot, omval

Lena Franzén, ordinarie ledamot, nyval
Dan Lundvall, ordinarie ledamot, nyval
Jan Kjellgård, ordinarie ledamot, nyval

Revisorer
Lars Ljungblom, ordinarie, omval
Karin Brodin, ordinarie, nyval som ordinarie
Bengt Akalla, ersättare, omval
Pernilla van der Capellen, ersättare, nyval

Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare 2017

Ole-Jörgen Persson, Markus Birgander, Olof Kollinius, Annika
Rosenberg, Göran Mellblom, Ylva Thunqvist

Ersättare (i ordningsföljd): Niklas Dahlstrand, Daniel Åkerman,
Lena Franzén, Dan Lundvall, Jan Kjellgård och Lars Ljungblom.