Sammanfattning om NKS

Det skrivs till och från rätt mycket om NKS i medierna och nedan följer en sammanfattning om […]

Årsmöte och ny styrelse

Tack för ett mycket trevligt, uppsluppet och givande årsmöte! Mötet inleddes med en mycket intressant dragning av […]

Information från M-akademin

Samtliga förtroendevalda i stad och län har fått ett mail med information om hur man aktiverar ett […]

Året som gått

2015 blev ett speciellt – och turbulent – år i stadsdelsnämndspolitiken. För första gången sedan 2006 befann […]